Holistische visie

Een masseur/therapeut die vanuit de holistische visie werkt kijkt naar de mens als een geheel van lichaam, gevoelens, emoties, gedachten en overtuigingen. Al deze gebieden van je mens-zijn zijn met elkaar verbonden en maken je tot wie je bent. Indien er een disbalans is, is dat op al deze gebieden waarneembaar. Bewustwording wordt bereikt door de cliënt zo goed mogelijk te laten voelen wat zich op verschillende niveaus afspeelt. Aandacht geven aan het totaal, aan alle aspecten van het mens-zijn, vergroot de kans werkelijk iets met de klacht te doen. Dit resulteert vaak in het zetten van nieuwe stappen of het maken van andere keuzes. De holistische benadering en de massage stimuleert het zelfhelend vermogen van het lichaam.

‘Alle kracht komt van binnenuit en is dus door ons te sturen’
Robert Collier