VERGOEDING

Een sessie duurt ongeveer 5 kwartier en kost € 70.

De sessie dient contant betaald te worden. Een factuur wordt u vervolgens toegestuurd, die u dan bij uw zorgverzekeraar kunt indienen voor eventuele vergoeding (bij aanvullende verzekeringen).

Ik ben lid van het LVNT, de Landelijke Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten, hetgeen vergoeding door zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk mogelijk maakt.

Er is geen verwijzing van een huisarts nodig.

Afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders ben ik genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.